Bodø

Opprettet 1951. Sognet omfatter i det midtre Nordland: Bodø, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Røst, og Værøy. 10.956 km² (Hamarøy kommune i Nordland ble den 1.1.2020 overført fra Bodø til Narvik). Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

E-post Bodo(at)katolsk(dot)no

St. Eysteins kirke

Adresse  Hernesveien 22c, 8003 Bodø Telefon  75 52 17 83, mobil 926 96 998 Bankkonto  1503.47.09995 Bankkonto VIPPS nr: 51 43 45

Messetider
Glassmaleriene

Vikarprest:
P. Arne Marco Kirsebom (1. september 20211. august 2022)
Sogneprest:
P. Reidar Voith (fra 1. august 2022)
Menighetsråd (fra februar 2013):
Heindrich Backmann (formann)
Odinaka Ijeabuonwu, Kjell Dagsloth, John Sverre Nordahl, Rowena Ryvold, Elin Sommerli, sr. Racquel Rones OP

Menighetserklæring

Vi St. Eysteins katolske menighet ivaretar arven fra den kirke som ble grunnlagt av Jesus og apostlene.

Veiledet av Den hellige ånd, med Den hellige skrift og de syv sakramenter prøver vi å nå ut til alle mennesker med Jesu budskap om frelse.

Vår dåp forplikter oss til å bruke våre evner på best mulig måte i kirkens tjeneste.

Vi legger vekt på økumenisk arbeid, og da særlig samarbeid med våre brødre og søstre i Den norske kirke.

Menighetsrådet, 2000

Dominikanerinnene (kapell)


St. Eystein skole

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 27.04.2022 - 12:51