Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019


St. Mikael menighet, Hammerfest

Skjærtorsdag, 18. april

Kl. 19.00 Aftenmessen

Kl. 20.00 Tilbedelse (til kl. 21.00)

 

Langfredag, 19. april

Kl. 10.00 Korsveien

Kl. 17.00 Feiring av Herrens lidelseshistorie

 

Påskeaften, 20. april

Kl. 11.00 Velsignelse av påskemat

kl. 21.00 Påskevigilien

 

Påskesøndag, 21. april

Kl. 11.00 Høytiden for Herrens oppstandelse

 

Påskemandag, 22. april

Kl. 11.00 mandag i Påskeoktaven

 

BJØRNEVATN

  1. APRIL (PALMSØNDAG) – KL. 17.00
  2. APRIL (MANDAG) TIL 17.APRIL (ONSDAG) – INGEN MESSE
  3. APRIL (SKJÆRTORSDAG) – KL. 18.00
  4. APRIL (LANGFREDAG) – KL. 18.00
  5. APRIL (PÅSKEVIGILIEN) – KL. 18.00
  6. APRIL (PÅSKESØNDAG) – KL. 17.00
  7. APRIL (PÅSKEMANDAG) – INGEN MESSE

 

VADSØ (Inspektør Hansens gate 18) :

  1. APRIL (PÅSKESØNDAG) – KL. 11.00
  2. APRIL (PÅSKEMANDAG) – INGEN MESSE

 

BÅTSFJORD (I BÅTSFJORD KIRKE)

  1. APRIL (PÅSKEMANDAG) – KL. 15.00
av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:52