Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

14. april, Palmesøndag  
Kl. 11.00 – Prosesjon med palmegrener og Høymesse 
Kl. 18.00 – Aftenmesse 

18. april, Skjærtorsdag 
Kl. 18.00 – Aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd
Etter Messen – Agape

19. april, Langfredag 
Kl. 15.00 – Feiringen av Herrens lidelseshistorie

20. april, Påskeaften
Kl. 12.00 – Velsignelse av påskemat (på polsk)
Kl. 20.00 – Påskenattsfeiring – Vigiliemessen til minne om Herrens oppstandelse
                 (lysseremoni, påskelovsangen, ordets-, dåps- og eukaristiens liturgi)

21. april, Påskedag
Kl. 11.00 – Høymesse, etter messen velsignelse av påskemat 
Kl. 18.00 – Aftenmesse

22. april, mandag, 2. påskedag
Kl. 11.00 – Høymesse
Kl. 18.00 – Aftenmesse

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:52