Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2024


I Vår Frue kirke, Storgata 94, 9009 Tromsø

 

Mandag, 25. mars

Kl. 19.00 Messe

 

Tirsdag, 26. mars

Kl. 11.00 Oljevigselsmesse

OBS! Ingen gudstjeneste kl. 19.00

 

Onsdag, 27. mars

Kl. 19.00 Messe

 

Skjærtorsdag, 28. mars

Kl. 19.00 Messe

 

Langfredag, 29. mars

Kl. 15.00 Messe

 

Lørdag, 30. mars

Kl. 12.00 Velsignelse av påskemat (poświęcenie pokarmów)

Kl. 21. Påskevigilien

 

Søndag, 31. mars, 1. påskedag

Kl. 11.00 Messe

Kl. 17.15 Messe på polsk

Kl. 19.00 Messe

 

Mandag, 1. april, 2. påskedag

Kl. 11.00 Messe

Kl. 19.00 Messe

 

Karmel

Palmesøndag, 24. mars

Kl. 09.00 Messe

 

Skjærtorsdag, 28. mars

Kl. 18.00 Messe

 

Langfredag, 29. mars

Kl. 15.00 Messe

 

Lørdag, 30. mars

Kl. 21.00 Påskevigilien

 

Søndag, 31. mars, 1. påskedag

Kl. 10.00 Messe

 

Mandag, 1. april, 2. påskedag

Kl. 10.00 Messe

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 26.03.2024 - 12:54