Sjelesorg i forsvaret

Biskoppelig vikar for feltpresttjeneste (ansvar hele landet):
Mgr. Torbjørn Olsen E-post Torbjorn(dot)Olsen(at)katolsk(dot)no (utnevnt 12. desember 2018)

Les også om intensjonsavtalen mellom Kirken og Forsvaret om feltpresttjenesten.

av Mats Tande publisert 17.09.2011, sist endret 08.01.2019 - 15:06