Kirken i Norge

Norske flagg Den katolske kirke i Norge er organisert i tre stift/bispedømmer, som ledes av hver sin biskop. Hvert bispedømme er en selvstendig enhet, og dets biskoper rapporterer rett til Roma. Bispedømmene er inndelt i til sammen 36 menigheter (fra desember 2017). Menighetene har en sognekirke, men består gjerne av flere messesteder. Siden Den katolske kirke i Norge hovedsakelig er en innvandrerkirke, drives utstrakt innvandrersjelesorg for diverse språkgrupper. Dessuten er 25 ordenssamfunn representert i landet. Da det store flertallet av Norges katolikker tilhører Oslo katolske bispedømme, administreres mye av Kirkens nasjonale virksomhet fra Oslo.

Finner du ikke det du leter etter? Se under det enkelte bispedømme/stift.

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME (OKB) Skoler
TRONDHEIM STIFT  Nasjonale råd og kommisjoner etc
TROMSØ STIFT Informasjonstjenesten
Menigheter St. Olav forlag
Innvandrersjelesorg (i OKB) St. Olav katolske bokhandel
Ordenssamfunn og klostere St. Olav – katolsk kirkeblad
Prester, diakoner og legbrødre (i OKB, Trondheim stift, Tromsø stift) Pastoralavdelingen (i OKB)
Persongalleri Norges Unge Katolikker (NUK)
Presteseminar Caritas Norge
Messetider Kontaktpersoner ved mistanke om seksuelle overgrep
Menighetstilhørighet etter postnummerkommunekart Gjeste- og retrettvirksomhet
Innhenting av fødselsnummer / medlemsregistrering Statistikk
Givertjenesten & skattefradrag  

Se også:

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 01.01.2020 - 13:56