Jeg ønsker å...

På denne siden finner du svar på en del praktiske spørsmål som ofte rettes til oss i Informasjonstjenesten.

Finner du ikke det du leter etter, kan du gjerne kontakte oss.

Konvertere/lære mer om den katolske tro?

Det er vanlig å gå på et såkalt konvertittkurs før man er klar til å konvertere. Et slikt kurs kan vare i alt fra 6 til 12 måneder. Kursene holdes vanligvis av en prest og er åpne for alle, også hvis du kun ønsker å lære mer om hva Den katolske kirke tror og lærer.

For mer informasjon om lokale kurs, kontakt din lokale menighetSt. Dominikus kloster tilbyr også åpne foredrag. Du finner i tillegg mye informasjon her på sidene under kategoriene "Vår tro" og "Praksis".

Døpe mitt barn?

Først må du kontakte din lokale menighetsprest for å avtale dåpssamtale. Selve dåpsritualet holdes enten under messen, eller ved en egen dåpsseremoni. Snakk med din lokale prest om mulighetene der du bor.

Er du voksen og ønsker å bli døpt i Den katolske kirke, må du gå til undervisning. Kontakt din lokale menighet for detaljer.

Gifte meg?

Kontakt din lokale menighet i god tid for å avtale vigselssamtale, ekteskapsforberedelser og fastsettelse av dato. 

Mange spør oss om man kan gifte seg med en katolikk dersom den andre parten er medlem i et annet kristent, eller ikke medlem i et trossamfunn i det hele tatt. Svaret er ja, men det krever en ekstra type tillatelser som er forskjellig ettersom det er ekteskap med en døpt eller en udøpt. Ta derfor kontakt i god tid slik at alt kan ordnes. Den ikke-katolske part må forplikte seg til ikke å motsette seg at eventuelle barn oppdras i den katolske tro. 

Er du/dere katolikker og ønsker å gifte dere i utlandet? Kontakt din lokale menighetsprest, som skriftlig må gi tillatelse til vielse utenfor sognet. Husk at dersom kirkelig vielse ikke er anerkjent i landet der vielsen skal stå (blant annet Polen og Spania med flere), må dere også vies borgerlig for at vielsen skal ha sivil gyldighet. Ekteskap er sivilrettslig gyldig i Norge kun hvis det er sivilrettslig gyldig i det landet det er inngått. 

Er du tidligere gift og ønsker å gifte deg på nytt? Kontakt Tribunalet i Oslo katolske bispedømme. Tribunalet er en del av Kirkens utvidede pastorale og sakramentale arbeid. På forespørsel fra fraskilte katolikker, og i enkelte tilfeller ikke-katolikker, etterforsker Tribunalet det tidligere ekteskaps gyldighet i henhold til Kirkens ekteskapssyn og lover.

Fraskilte kan kun gifte seg i Den katolske kirke dersom Tribunalet erklærer deres tidligere ekteskap ugyldig i kirkerettslig forstand.

Arrangere begravelse?

En katolsk begravelse kan være i form av en "requiemmesse" eller en seremoni uten messe. Begravelsesritualet kan leses her (pdf-format). Det er vanlig at begravelsesbyrået kontakter kirken for praktiske avtaler, samt at de pårørende gjennomfører en samtale med sin lokale prest før selve begravelsen. 

Se også artikkelen Katolsk kristentro og praksis ved død og begravelse.

Registrere meg som katolikk?

For at Den katolske kirke skal få offentlige tilskudd for medlemmene, må katolikker i Norge være registrert med fullt 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer). Dette gjelder også deg som er midlertidig bosatt utenlands, og deg som er norsk statsborger bosatt utenlands (du utløser statstilskudd selv om du ikke er bostedsregistrert i Norge). Du kan registrere deg via et skjema på nett.

Melde meg ut av Kirken?

En utmeldelse av Kirken krever at du skriver et signert brev til din lokale menighet. Kopi av dåpsattesten legges ved.

Gi pengegaver til Kirken?

Klikk deg inn på vår donasjonsside. Her kan du gjennom vårt sikre elektroniske betalingssystem overføre enkelt og greit. Ønsker du derimot å betale med avtalegiro, vanlig giro eller direkte innbetaling, kontakt oss på adressen kirkebidrag@katolsk.no for å få tildelt et unikt kid-nummer. 

Gå i messe?

Klikk deg inn på menigheten der du ønsker å gå på messe. Her finner du som oftest oversikt over lokale messetider. Finner du ikke messetider til der du bor? Kontakt Informasjonstjenesten. Ønsker du å forberede deg, finnes det en egen side om Den hellige messe.