Katolikker i Norge, etter fødeland

2000-statistikken delvis oppdatert med noen underlagstall fra 2001

I 1994 og 2000 innhentet kirkebladet "Broen" tall fra samtlige 31 katolske menigheter i Norge om deres registrerte medlemmer etter fødeland. Dette er så langt de eneste to ganger en slik oversikt er utarbeidet. Det er meningen at neste fullstendige oversikt utarbeides for 2005.

Imidlertid innhentet undertegnede i 2001 oppdaterte opplysninger fra endel menigheter som hadde kapasitet til å foreta en ny gjennomgang av sitt register. 2001 har også vært et år da enkelte viktige menigheter har gått over til nytt datasystem for sitt register, og ikke alle finner det like lett å få ut statistikk over fødeland.

Derfor er det bare åtte menigheter har vært med på den delvise oppdatering av 2000-opplysningene. Dette innebærer at oppdateringen har en viss feilmargin. Det gjelder særlig de flere hundre som er fraflyttet St. Olav det siste året. Mange av dem er utenlandsfødte katolikker. En stor del av dem er flyttet til Oslo øst eller til Akershus, men fordi ingen av menighetene der har utarbeidet oppdatering for 2001, er disse tidligere St.Olav-medlemmer "tapt" for den oppdaterte landsoversikten. Vel har St. Olav/Oslo hatt en netto tilvekst, men fødelandsstatistikken derfra er vesentlig endret ved at de fleste av de større gruppene er gått sterkt tilbake i størrelse, og de norskfødte og enkelte mindre grupper er gått frem.

Det betyr at bastante konklusjoner ikke kan trekkes på grunnlag av sammenligning mellom 2000-oversikten og den delvis oppdaterte 2001-oversikt. Dersom en gruppe er gått markert tilbake, kan det skyldes at mange fra det landet bare er fyttet fra en "oppdatert" til en "ikke oppdatert" menighet, og ikke nødvendigvis at gruppen er gått tilbake på landsbasis.

Opplysninger fra 2000:
Fra Oslo-St. Hallvard, Arendal, Asker og Bærum (tidligere Stabekk), Askim, Drammen, Fredrikstad, Halden, Hamar, Hønefoss, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Lillestrøm, Moss, Porsgrunn, Stavanger; Trondheim, Kristiansund, Levanger, Molde, Ålesund; Harstad, Narvik.
Opplysninger fra 2001:
Oslo-St. Olav, Bergen, Haugesund, Tønsberg, Tromsø, Bodø, Hammerfest, Storfjord.

For øvrige forklaringer vises det til oversikten for år 2000.

Med disse forbehold presenteres her en delvis oppdatert versjon av 2000-oversikten.


Tabell I

Tabell 1: De største grupper blant de registrerte katolikker i Norge etter fødeland 2000 og 2001, rangert etter størrelse (tall fra 2000, delvis oppdatert med tall for 2001 fra 8 av 31 menigheter)
Norge 16339
Vietnam 3887
Filippinene 3825
Polen 3020
Chile 2369
Sri Lanka 1356
Tyskland 628
USA 591
Ungarn 506
Storbritannia 498
Italia 496
Frankrike 481
Spania 438
Kroatia 376
Brasil 228
Nederland 222
Colombia 201
Irland 198
Eritrea 191
Portugal 177
Bosnia-Hercegovina 172
Peru 143
Østerrike 137
Tsjekkia 126
Belgia 125
Sverige 121
Ghana 116
Mexico 107
India 106

Tabell II

Tabell 2: Registrerte katolikker i Norge etter fødeland 2000 og 2001, samtlige fødeland, ordnet etter verdensdel og geografisk region (tall fra 2000, delvis oppdatert med tall for 2001 fra 8 av 31 menigheter)
AFRIKA
Algerie 6
Angola 11
Det britiske området i Indiahavet 1
Botswana 3
Burkina Faso 1
Burundi 1
Côte d'Ivoire (Elfenbeinskysten) 13
Egypt 13
Eritrea 191
Etiopia 44
Gambia 10
Ghana 116
Guinea 4
Guinea-Bissau 1
Kamerun 12
Kapp Verde 84
Kenya 39
Kongo Brazzaville 1
Kongo [tidl. Zaire] 24
Liberia 3
Madagaskar 3
Malawi 1
Marokko 9
Mauritania 1
Mauritius 77
Mosambik 25
Nigeria 67
Reunion 3
Rwanda 84
Senegal 5
Seychellene 3
Sierra Leone 18
Somalia 1
Sudan 34
Sør-Afrika 17
Tanzania 28
Togo 5
Tunisia 4
Uganda 64
Zambia 17
Zimbabwe 9
Lar seg ikke bestemme nærmere:
Det gamle Etiopia 6
AMERIKA
NORD-AMERIKA
Bahamas 1
Canada 73
USA 591
MELLOM-AMERIKA
Costa Rica 16
El Salvador 29
Guatemala 20
Honduras 19
Mexico 107
Nicaragua 14
Panama 4
KARIBIA
Cuba 13
Den dominikanske republikk 87
Haiti 3
Jamaica 7
Martinique 2
De nederlandske Antillene 2
Puerto Rico 2
Trinidad og Tobago 27
SØR-AMERIKA
Argentina 65
Bolivia 37
Brasil 228
Chile 2369
Colombia 201
Ecuador 34
Guyana 3
Paraguay 8
Peru 143
Suriname 2
Uruguay 31
Venezuela 22
ASIA
MIDTØSTEN
Irak 69
Iran 27
Israel 10
Jordan 3
Libanon 33
Syria 6
Tyrkia 6
SØR- OG ØST-ASIA
Armenia 1
Bahrain 1
Bangladesh 1
Filippinene 3825
De forente arabiske emirater (UAE) 1
Georgia 4
Hongkong (Kina) 17
India 106
Indonesia 20
Japan 8
Kambodsja 6
Kina 18
Kirgisistan 1
Korea 54
Kuwait 3
Laos 1
Macao (Kina) 2
Malaysia 18
Myanmar 1
Pakistan 15
Qatar 2
Saudi-Arabia 3
Singapore 18
Sri Lanka 1373
Taiwan 6
Thailand 20
Vietnam 3887
Øst-Timor 2
EUROPA
Albania 7
Belgia 125
Bosnia-Hercegovina 172
Danmark 68
Estland 4
Finland 14
Frankrike 481
Hellas 4
Hviterussland 3
Irland 198
Island 10
Italia 496
Jugoslavia 51
Kroatia 376
Latvia 6
Liechtenstein 1
Litauen 19
Luxembourg 9
Malta 4
Monaco 1
Nederland 222
Nord-Irland 13
Norge 16339
Polen 3020
Portugal 177
Romania 31
Russland 19
Slovakia 32
Slovenia 9
Spania 438
Storbritannia 498
Sveits 49
Sverige 121
Tsjekkia 126
Tyskland 628
Ukraina 15
Ungarn 506
Østerrike 137
Lar seg ikke bestemme nærmere:
Det gamle Jugoslavia 91
Den tidligere Sovjetunionen 6
Det tidligere Tsjekkoslovakia 38
OCEANIA
Australia 25
New Zealand 9
Nord-Marianene 1
Norfolk-øya 2
Tahiti 1
Tonga 1
Vanuatu 1
UKJENT 2554
SUM 41945
av Webmaster publisert 23.01.2002, sist endret 23.01.2002 - 10:47