Norsk katolsk bisperåd

Opprettet 1977. Rådet består av overhyrdene i de tre norske kirkedistriktene Oslo katolske bispedømme, prelaturet Trondheim og prelaturet Tromsø. Befolkningsstatistikk.

Se også en dokumentsamling med hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper - i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

E-post nkb(at)katolsk(dot)no

Adresse:
Adresse  Norsk katolsk bisperåd, Akersveien 5, 0177 Oslo Telefon  23 21 95 00 Telefax  23 21 95 01
Medlemmer:
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (Oslo katolske bispedømme)
Biskop-prelat Erik Varden OCSO (prelaturet Trondheim)
Biskop-prelat Berislav Grgić (prelaturet Tromsø)
Sekretær:
P. Pål Bratbak (fra 1. september 2011)

Nasjonale råd og kommisjoner

av Webmaster publisert 13.10.2010, sist endret 08.12.2020 - 00:57