Oslo katolske bispedømme

Bispedømmet omfatter de syv sydligste fylker, t.o.m. Vestland fylke og Innlandet fylke, og i tillegg området Hornindal i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke, og området Innset i Rennebu kommune i Trøndelag fylke. 154.443 km². Befolkningsstatistikk. Bispedømmets historie.

epost.gifokb(at)katolsk(dot)no

Adresse  Akersveien 5, 0177 OsloTelefon 23 21 95 00 Telefax 23 21 95 01 Bankkonto 3000.15.43683, org. nr. 938431744

Finner du ikke det du leter etter? Se oversikten over nasjonale foretak

BISKOP

Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg. Biskop Bernt Eidsvig (foto: Olav Hasselknippe)

Bispeviet: 22. oktober 2005

Motto: "Labori non honori" (Arbeid, ikke ære) 

Biskopens forværelse:
epost.gifokb@katolsk.no
Telefon 23 21 95 00
Biskopens sekretær:
Gunhild Ficarra (fra 1. juni 2007)
Biskopens kapellan:
P. Bjørn Tao Quoc Nguyen (fra 1. september 2018)
Biskop emeritus:
Gerhard Schwenzer SS.CC.
KURIE & ADMINISTRASJON
okb.gif
Generalvikar: generalvikaren(at)okb(dot)katolsk(dot)noepost.gif
Mgr. Huynh Tan Hai (fra 1. september 2011)
Telefon 23 219 506; Kontortid: man–tors 10.30–13.30
Biskoppelig vikar for fornyelse av de liturgiske bøker og for feltpresttjeneste:
Mgr. Torbjørn Olsen (fra 29. januar 2018)
Telefon 23 219 552
Biskoppelig vikar for pastoralt arbeid:
P. Pål Bratbak (fra 29. januar 2018)
Telefon 22 98 21 65
Rettsvikar/official: tribunalet(at)katolsk(dot)no epost.gif
P. Gerard Tartaglia (fra 11. mars 2014)
Pønitentiar:
P. Rory Mulligan SM (fra 3. desember 2006)
Kansler: kansler(at)okb(dot)katolsk(dot)no epost.gif
Anne-Mette Ringdal (fra 1. juni 2018)
Økonom: finans(at)okb(dot)katolsk(dot)no epost.gif
Diakon Sindre-Jacob Bostad (fra 1. januar 2018)
Personalsjef: hr(at)okb(dot)katolsk(dot)no epost.gif
Anne-Mette Ringdal (fra 30. mars 2016)
Notarer:
Gunhild Ficarra, Bharath Villavarayen, P. Bjørn Tao Quoc Nguyen
Arkiv: arkiv(at)okb(dot)katolsk(dot)no epost.gif
Thomas D'Arcy Shepherd (fra august 2007)
Administrasjonskonsulent:
Kathrine Låver (fra 15. juli 2018)
Resepsjon:
Izabela Wojdyga (fra 24. oktober 2016)
MENIGHETER & KAPELLDISTRIKT

Oslo (St. Olav, St. Hallvard, St. Johannes) | Arendal | Askim | Bergen | Drammen | Eikeli | FredrikstadHalden | HamarHaugesund | Hønefoss | Jessheim | Kongsvinger | Kristiansand | Larvik | Lillehammer | Lillestrøm | Moss | Porsgrunn | Sandefjord | Stabekk | Stavanger | Tønsberg | Valdres

AVDELINGER ØVRIG

Innvandrersjelesorg

Sjelesorg i fengsler, på sykehus og i forsvaret

St. Olav domkirke

Tribunalet (Den kirkelige domstol)

St. Eystein presteseminar

Skolevirksomhet

Regnskap

Eiendomsforvaltning

Kommunikasjon

Fagavdeling

IT-avdeling

Medlemssenter

Husholdning

Personalavdeling

St. Olav bokhandel

Norges unge katolikker 

Beredskap mot seksuelle overgrep

Sentrale organer

Interne organer (arbeidsmiløutvalg og ombud)

Øvrige kommisjoner, råd og utvalg

Kloster, ordenssamfunn, legordener og bevegelser

Prester, diakoner og legbrødre

Fransiskushjelpen

Givertjeneste

Statutter, regler og retningslinjer

Foredragsvirksomhet i Oslo m/omegn

Bønn for kall

Adresseforandring

Mariaholm kurs- og konferansesenter

Caritas Norge

 

Personvernerklæringer

av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 02.03.2020 - 09:15