Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

 

GUDSTJENESTER I KRISTI KONGE KAPELL

St. Josephsøstrenes Hjem Grefsen – Gladsvei 23, 0489 Oslo

Lørdag, 13. april
Hl. messe kl. 9.00

Søndag, 14. april
Høymesse med palmevigsel kl. 11.30

Mandag, 15. april
Hl. messe kl. 17.30

Tirsdag, 16. april
Hl. messe kl. 9.00

Onsdag, 17. april
Hl. messe kl. 17.30

Skjærtorsdag, 18. april
Høymesse kl. 17.00

Langfredag, 19. april Langfredagsliturgi
Kl. 16.00

Påskeaften, 20. april Påskeliturgi
Kl. 18.00

1. påskedag, 21. april 
Høymesse  kl. 11.30

2. påskedag, 22. april 
Hl. messe kl. 11.30

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:53