Dominikanerinnene på Katarinahjemmet

Dominikanerinnene på Katarinahjemmet har et eget nettsted, se http://katarinahjemmet.katolsk.no/, og er på Facebook, Instagram og Twitter.

Dominikanerne i Norden har et eget nettsted, se http://www.opdacia.org/.

Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce

Grunnlagt 1928.


Katarinahjemmet

E-post sta(dot)katarina(at)op(dot)katolsk(dot)no
Adresse Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, 0367 OsloTelefon 23 21 54 10 Bankkonto 6029.05.03623 Bankkonto  Vipps: 136400 (klosteret), 720997 (byggefondet)
Messetider. Navneliste.

Generalpriorinne for kongregasjonen: sr. Else-Britt Nilsen OP

Priorinne: Sr. Anne Bente Hadland OP (2015 2018 og 2018–)

Underpriorinne: Sr. Katarina Pajchel OP

Konventssekretær: Sr. Ane-Elisabet Røer OP

av Webmaster publisert 12.01.2009, sist endret 11.11.2021 - 12:23