Navneliste

Dersom det følger et navn i parentes, er det første navnet søsterens klosternavn, og det i parentes hennes sivile navn (det hun hadde før hun trådte inn i ordenslivet). Så følger fødested og -år. Til slutt (l.:) følger årstall for løfteavleggelsene.

Dominikanerinnene på Sta. Katarinahjemmet


av Webmaster publisert 23.02.2010, sist endret 10.09.2019 - 23:19