Dehonianerne (S.C.J.)

(S.C.J. = Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu).

Kongregasjonen er også kjent som Prestene av Det hellige hjerte eller Jesu Hjerte-fedrene.


Se Dehonianerordenens offisielle nettsted: www.dehoniani.org

Fra september 2023 vil tre Jesu Hjerte-prester danne en kommunitet, og arbeide i Trondheim stift.

Kommunitet

Trondheim

Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim

av Webmaster publisert 17.08.2010, sist endret 05.09.2023 - 11:54