Messetider for St. Maria menighet, Askim

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Link til billettsystemetI perioder der myndig­hetene har innført strenge Corona-restriksjoner kan det være nød­vendig med forhånds­påmelding til gudstjenester. Sjekk https://billett.katolsk.no/

Ordinære messetider for Mariakirken (Askim)

Søndag
10.00 1. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
12.30 Messe på norsk
14.00 2. og 4. søndag i måneden: Messe på polsk
Onsdag
18.30 Messe på norsk (før messen kl. 18.00 i mai, juni og oktober - andakter)
Lørdag
11.00 1. og 3. lørdag i måneden i løpet av skoleåret: Familiemesse, deretter religionsundervisning
16.00 lørdag før 3. søndag i måneden: Messe på engelsk/tagalog
17.00 2. lørdag i måneden: Messe på kroatisk
18.00 Messe på polsk (kun juli måned etter avtale)
av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 15.12.2021 - 10:34