Drammen

Opprettet 1899. Sognet omfatter kommuner i Viken fylke, og et område i det nordøstlige Vestfold og Telemark fylke. I Viken fylke: Drammen, Kongsberg, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Lier, Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal, og de deler av Asker kommune som tidligere var kommunene Røyken og Hurum. Vestfold og Telemark: Den del av Holmestrand kommune som tidligere var Sande kommune i Vestfold. 7.196 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://drammen.katolsk.no/

E-post Drammen(at)katolsk(dot)no

St. Laurentius kirke

Adresse Cappelens gate 1, 3016 DrammenTelefon 31 00 31 90 Telefax 32 83 38 88 Bankkonto 2200.51.02301, org.nr. 945 615 281
Messetider

Sogneprest:
P. Paulus Pham huu Y (fra 1. august 2017)
Kapellan:
P.  Adam Wróblewski C.PP.S (fra 15. september 2020 – bosatt på Stabekk)
Diakon:
Diakon Mang Van Le (fra 4. november 2017)
Menighetskontoret:
Trond AaringTelefon 906 85 691
Kjell Maudal
Organister:

Miroslaw BilekTelefon 452 52 601 
Tuan Mai BaTelefon 916 64 609
Waldemar NowakTelefon 926 64 642

Menighetsråd (fra 2016):
Sognepresten (formann)
Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådsmedlem og polsk kontakt, urszulaa@broadpark.no)
Olav Nguyen (nestmoderator, nguyen.q.tuan@gmail.com)
Urszula Jaciszyn (medlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Jan Sadlej (medlem)
Maciej Szary (medlem)
Malgorzata K. Nilsen (medlem)
Zivile Juozaitene (medlem)
Kjell Ivar Maudal (medlem)
Sachuth Anandan (varamedlem, vara pastoralmedlem)
Kristian Skaar (varamedlem, sekretær)
Kirkelige assistenter:

Loke Borgersen Telefon 948 76 422 
Trond Aaring Telefon 906 85 691 
Gudmund Egeland Telefon 978 61 908                  
Krzysztof Kulawiak Telefon 975 60 905 
Czeslaw Ossowicki Telefon 463 44 923 
Sachuth Anandan Telefon 928 91 356
Michal Marceli Jarosz 

Koordinatorer:

Urszula Andruchow (2018-2020)Telefon 413 13 057 (Menighetsrådet)
Trond Aaring (2018-2020)Telefon 906 85 691 (Finansrådet)
Theresa Jee (fra 2018)Telefon 976 35 954 (Agapekomiteen/menighetensfellesaktiviteter)

 Kommunikasjonsansvarlig:

Tuan Mai BaTelefon 916 64 609

 Barne- og ungdomskontakt:

Olav Tuan Nguyen (fra 2018)Telefon 401 05 413 

Katekesemoderator:

Diakon Mang Le Van (fra 2018)Telefon 906 02 255 

Ansvarlig Ordets liturgi for barn:
Therese Skaar
Finansråd (fra 14. oktober 2014):
Sogneadministratoren, Trond Aaring og Tomasz Geszke
St. Laurentius Caritas
Trond Aaring (2018-2020)Telefon 906 85 691
St. Laurentius kor – Laudesgruppe

Ingri Jørgensen Telefon 416 04 915 
Conney Balagat Telefon 910 02 317 

St. Laurentius bibliotek – Katolsk tankeforum:

Trond Jørgensen Telefon 977 75 880  


Kongsberg

Månedlig messe i Metodistkirken, Rogstadbakken 2, 3616 Kongsberg 
Messetider

av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 14.07.2020 - 10:03