Halden

Opprettet 1870. Sognet omfatter kommunene Halden og Aremark. 962 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se https://halden.katolsk.no/

E-post Halden(at)katolsk(dot)no

St. Peter kirke, Halden St. Peter kirke

Kirkevigsel [benediksjon] 18. oktober 1877, konsekrert 29. juni 2018 av biskop Eidsvig.

Adresse Kristian Vs plass 1, 1776 Halden Telefon 69 18 11 68 / 414 62 722
Bankkonto 1105.26.33852, org.nr. 971 433 086
Messetider

Sogneprest:
p. Roman Kunkel O.M.I. (fra 1. januar 2012 – bor i Fredrikstad)
Kirkelige assistenter:
Torill Juelsdatter, Cecilia van Eeden, Phuong Tran
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 21. mars 2012):
Gro Wølneberg Bell, Torill Juelsdatter
Menighetsråd (konstituert 14. april 2016):
Sognepresten
Leder: Benedicte Persdotter Høst
Nestleder: Kåre Odland
Sekretær: Berit Elisabeth Andersen
Kasserer: sogneprest Roman Kunkel OMI
Regnskapsfører: Beata Harackiewicz
Menighetsrådsmedlemmer:
Jean Bonaparte Niyonsaba
Eva Purinszky
Ryszard Leszczynski
Krysztof Lewandowski
Finansråd:
Menighetsrådet
Katekesekoordinater:
Sognepresten og Benedicte Persdotter
Birgittaforeningen:
Turid Fosby Elsness (leder)
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
av Webmaster publisert 25.05.2010, sist endret 11.02.2020 - 13:14