Messetider for St. Torfinn menighet, Hamar

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Torfinn kirke

Søndag
Kl. 09:00 1. og 5. søndag i måneden: Messe på polsk
Kl. 11:00 Høymesse på norsk
Kl. 13:30 2. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
Kl. 13:00 4. søndag i måneden: Messe på engelsk
Kl. 16:00 2. og 4. søndag i måneden: Messe på polsk
Onsdag
Kl. 18:00 Messe
Torsdag
Kl. 18:00 Messe
Kl. 18:30 Tilbedelse
Torsdag
Kl. 17:30 Mulighet for skriftemål
Kl. 18:00 Messe
Lørdag
Kl. 13:30 Messe (etter katekese)
Kl. 18:00 4. lørdag i måneden: Messe på litauisk

Messetider for Tynset

Messene feires i Tynset kirke, Vedalen 51, 2500 Tynset.

Søndag 17. september 2023
Messe kl 17:00
Søndag 29. oktober 2023
Messe kl 17:00
Lørdag 25. november 2023
Messe kl 13:00
Tirsdag 26. desember 2023 – 2. juledag
Messe kl 17:00

Mulighet for skriftemål 30 minuter før messene.


Se også ekstern oversikt.

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 02.10.2023 - 15:08