Messetider for St. Teresia menighet, Hønefoss

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Teresia kirke (Hønefoss)

Fredag

kl. 17.00 Eukaristisk tilbedelse, vesper og anledning til skriftemål
kl. 18.00 Aftenmesse
Lørdag
kl. 08.00 eller 13.00 Messe
Søndag
kl. 09.00 Fromesse m/innslag på polsk
kl. 11.00 Høymesse
1. søndag annenhver måned:
kl. 14.00 Messe på tagalog
2. og 4. søndag i måneden (OBS: I juli og august, kun messe 2. søndag i måneden):
kl. 13.00 Messe på polsk

Messetider i Hallingdal

Om ikke annet er oppgitt holdes messen i Ål kyrkjestugu.
Adressen er Sundrevegen 64, 3570 Ål.  

2. lørdag i måneden (unntatt juli og august), kl 16.00: Messe på polsk

4. søndag i måneden (unntatt juli og august), kl 17.00: Messe

Messen feires kl. 17.00 i kyrkjestugu på Ål følgende datoer:
25/8
22/9
27/10
24/11
26/12 messe og juletrefest på Evjens minne, Ål
  

Ordinære messetider på Granavollen

Messested: Mariakirken, Granavollen 17-19.

Messer hver 1. søndag i måneden kl. 15.00, etterfulgt av kirkekaffe. 

Ingen messer i juli og august.

 

 

 

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 10.12.2019 - 10:59