Messetider for St. Teresia menighet, Hønefoss

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Teresia kirke (Hønefoss)

Uke 44

(24. oktober – 1. november 2020)

 

Lørdag (24)    Ingen messe i Hønefoss

 

Søndag (25) (30. søndag i det alminnelige kirkeår – år A)

                    Søndagsplikten (messeplikten) suspendert

                    09.00    Fromesse m/innslag på polsk (plassbegrensning)

                    11.00    Høymesse (plassbegrensning)

                    13.00    Polsk messe (plassbegrensning)

                    17.00    Messe på Ål (plassbegrensning)

 

Mandag         18.00    Messe i søstrenes kapell

Tirsdag          Ingen messe i Hønefoss

Onsdag (apostlene Simon og Judas)

                    Ingen messe i Hønefoss

 

Torsdag         16.00    Messe i søstrenes kapell

                    17.00    Menighetsrådsmøte

                    18.30    Møte i Teresiaforeningen

 

Fredag           17.00    Tilbedelse, vesper, rosenkrans, skriftemål

                    18.00    Messe

                   

Lørdag (31)    08.00    Messe (latin) i søstrenes kapell

 

Søndag (1) (Allehelgensdag)

                    Søndagsplikten (messeplikten) suspendert

                    09.00    Fromesse m/innslag på polsk (plassbegrensning)

                    11.00    Høymesse (plassbegrensning)

                    14.00    Filippinsk messe (plassbegrensning)

                    15.00    Messe på Gran (plassbegrensning)

 

Du kan gi kollekt ved hjelp av VIPPS: 582465 (Velg «Kjøp og betal»)

 

Messetider i Hallingdal

Om ikke annet er oppgitt holdes messen i Ål kyrkjestugu.
Adressen er Sundrevegen 64, 3570 Ål.  

(Ingen messer i juli og august)

Messen feires i kyrkjestugu på Ål følgende datoer:
 
  

Ordinære messetider på Granavollen

Messested: Mariakirken, Granavollen 17-19.

Messer hver 1. søndag i måneden kl. 15.00, etterfulgt av kirkekaffe. 

Ingen messer i juli og august.

 

 

 

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 26.10.2020 - 15:36