Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

 

 

Lørdag (13)

08.00 Laudes m/messe i søstrenes kapell

12.30 Polsk messe på Ål

 

Palmesøndag (14) (år C)

09.00 Fromesse med innslag på polsk

11.00 Prosesjon og høymesse m/Herrens lidelseshistorie

13.00 Messe på polsk

 

Mandag (15)

18.00 Messe

 

Tirsdag

18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke, Oslo

 

Onsdag

18.00 Messe

18.30 Skriftemål

 

Skjærtorsdag

19.00 Høytidelig aftenmesse m/fotvasking, offergang (for faste-aksjonen), kommunion under begge skikkelser og overføring av det hellige Sakrament.

Tilbedelse frem til midnatt

Personer som kan tenke seg å delta i fotvaskingen, bes melde seg til Adrian og Andrzej palmesøndag eller senere.

 

Langfredag Faste- og abstinensbudet gjelder langfredag

13.00 Skriftemål

14.15 Korsveisandakt (utendørs)

15.00 Langfredagsgudstjeneste m/Herrens lidelseshistorie, høytidelige forbønner, tilbedelse av korset og kommunion

Kollekt til Det hellige land

 

 

Påskeaften (20) (år C)

12.00 Velsignelse av påskemat

21.00 Påskevigilie m/lysseremoni, prosesjon, påskelov-sangen, ordets liturgi (ni lesninger), fornyelse av dåpspakten, Eukaristi (gudstjenesten varer nok et par timer)

Mottagelse i prestegården

 

Påskesøndag (21)

11.00 Høytidsmesse m/sekvens

13.00 Messe på polsk

17.00 Messe på Fagernes m/sekvens og fornyelse av dåpspakten

 

Mandag i påskeoktaven – 2. påskedag (22)

11.00 Messe m/sekvens

17.00 Messe på Ål m/sekvens og fornyelse av dåpspakten

 

12. mai 2019: Førstekommunion i Norderhov kirke

2. juni 2019: Konfirmasjon i Norderhov kirke

11. – 18. oktober 2019: Pilegrimsreise til Roma

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:45