Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

 

Palmesøndag, 14. april 2019 (messebok, side 222)

Kl. 10.00 – høymesse med vigsel av palmegrener og prosesjon til kirken

Kl. 16.00 – messe på vietnamesisk

 

Tirsdag, 16. april 2019

Kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo

 

Torsdag, 18. april 2019

Retrett på vietnamesisk kl. 12.00 – 15.00

 

HELLIGE TRIDUUM

Skjærtorsdag, 18. april 2019

Feirer vi aftenmesse til minne om Herrens hellige nattverd (m.s. 271)

Kl. 19.00 høymesse 

 

Langfredag, 19. april 2019

Faste- og abstinensdag (Fastebud fra 18-60 år og abstinensbud fra fylt 14 år)

Kl. 15.00 korsvandring i Moss by

Kl. 16.30 langfredagsliturgi

- Herrens lidelseshistorie (Joh 18 ff, m. s. 285)

- Forbønnene

- Tilbedelse av korset

- Utdeling av den hellige Kommunion

 

Påskeaften, 20. april 2019

Kl. 10.00 og 11.00 -VELSIGNELSE AV PÅSKEMAT

(Poświecenie pokarmów wielkanocnych)

Kl. 21.00 påskevigilien

Vi samles til minne og feiring av Herrens oppstandelse.

Vi begynner med vigslingen av ilden og påskelyset. (m. s. 313)

 

1. Påskedag, 21. april 2019 - Høytiden for Herrens oppstandelse. (Messeboken, s. 351)

Kl. 10.00 høymesse

Kl. 12.00 messe på engelsk

Kl. 16.00 messe på polsk (msza po polsku)

 

2. Påskedag, 22. april 2019

Kl. 10.00 høymesse

  

Anledning til skriftemål: (okazja do spowiedzi świętej)

torsdag, den 11. april: fra kl. 17.00 – 19.00

lørdag, den 13. april: fra kl. 10.30 – 13.00

fra kl. 15.00 – 16.00

Også: hver gang før messen, eller etter avtale med presten.

 

Torsdag, 25. april 2019

Kl. 17.00 – konfirmantundervisning, forberedelse til konfirmasjon, foreldremøte 

Kl. 19.00 – messe deretter tilbedelse av Det hl. Sakrament

 

Lørdag, 27. april 2019

Kl. 11.00 - Konfirmasjon

Biskop Bernt Eidsvig meddeler Fermings Sakrament til våre ungdommer. Velkommen 

Kl. 16.00 – vigiliemesse av barmhjertighetssøndag

 

Barmhjertighetssøndag, 28. april 2019

Kl. 10.00 – høymesse

Kl. 16.00 – messe på polsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:48