Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2024

Palmesøndag, 24. mars
kl. 10.00 Høymesse med vigsel av palmegrener og prosesjon til kirken
kl. 16.00 Messe på polsk
Tirsdag, 26. mars
kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo
Skjærtorsdag, 28. mars
kl. 19.00 Høymesse
Langfredag, 29. mars. Faste og abstinens dag (fastebud 18-60 år og abstinensbud fra fylt 14 år)
kl. 15.00 Korsvandring i Moss by
kl. 16.30 Langfredagsliturgi
- Herrens lidelseshistorie
- Forbønnene
- Tilbedelse av korset
- Utdeling av den hellige Kommunion
Påskeaften, 30. mars
kl. 10.00 og kl. 11.00 Velsignelse av påskemat (Poświęcenie pokarmów wielkanocnych)
kl. 21.00 Påskevigilien
1. påskedag, 31. mars. Høytiden for Herren oppstandelse.
kl. 10.00 Høymesse
kl. 16.00 messe på polsk
2. påskedag, 1. april
kl. 10.00 Høymesse
kl. 12.00 Messe på kroatisk
Anledning til skriftemål: (możliwość spowiedzi świętej)
torsdag, den 21. mars: fra kl. 17.00 – 18.00 (konfirmantene)
lørdag, den 23. mars: fra kl. 10.00 – 12.00 (p. Jagath kommer for å hjelpe til), kl. 15.00 - 16.00
hver gang før messen eller etter avtale med presten
Torsdag, 4. april
kl. 17.00 Konfirmantundervisning, forberedelse til konfirmasjon, foreldremøte
kl. 19.00 Messe, fra kl. 18.00 tilbedelse av Det hl. Sakrament
Lørdag, 6. april
kl. 16.00 Vigiliemesse av barmhjertighetssøndag
Barmhjertighetssøndag, 7. april
kl. 09.00 Fromesse
kl. 11.00 Fermingmesse - Biskop Bernt Eidsvig meddeler Fermings Sakrament til 28 av våre ungdommer. Velkommen.
kl. 16.00 Messe på engelsk
av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 12.03.2024 - 14:44