Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2022

 

Lørdag, 9. april

Kl. 10.30 Familiemesse, Religionsundervisning (anledning til skriftemål)

Kl. 16.00 Messe, korsveiandakt

 

Palmesøndag, 10. april 

Kl. 10.00 Høymesse med palmevigsel

Kl. 16.00 Messe på vietnamesisk

 

Tirsdag, 12. april

Kl. 18.00 Oljevigselsmesse i St. Olav domkirke i Oslo

 

Torsdag, 14. april

Kl. 12.00 Retrett på vietnamesisk

 

TRIDUUM SANCTUM

Skjærtorsdag, 14. april

Kl. 19.00 Høymesse deretter tilbedelse

 

Langfredag, 15. april

Kl. 15.00 Økumenisk korsvandring i Moss by

Kl. 16.30 Langfredagsliturgi

 

Påskeaften, 16. april

Kl. 10.00 og 11.00 Velsignelse av påskemat (poświęcenie pokarmów wielkanocnych)

Kl. 21.00 Påskeaftensliturgi

 

PÅSKE - JESU OPPSTANDELSE

1. Påskedag, 17. april

Kl. 10.00 Høymesse

Kl. 12.00 Messe på filippinsk

Kl. 16.00 Messe på polsk med dåp. Gratulerer

 

2. Påskedag, 18. april

Kl. 10.00 Høymesse

Kl. 16.00 Messe på kroatisk

  

Torsdag, 21. april

Kl. 16.00 Kontortid 

Kl. 17.00 Konfirmantundervisning (forberedelse til lørdagskonfirmasjon)

Kl. 18.00 Tilbedelse av Det hl. Sakrament - Rosenkransbønn for fred 

Kl. 19.00 Aftenmesse

 

Lørdag, 23. april

Kl. 11.00 Fermingsmesse (Biskop Bernt Eidsvig meddeler konfirmasjon til våre ungdommer. Gratulerer) 

Kl. 16.00 Kveldsmesse

 

Barmhjertighetssøndag, 24. april

Kl. 10.00 Høymesse

Kl. 16.00 Messe på polsk

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 08.04.2022 - 14:57