Oslo – St. Johannes

St. Johannes, apostel og evangelist

Opprettet 15. mars 2013. Menigheten omfatter det aller meste av Groruddalen i Oslo kommune – med de følgende postnummerområder: 0582–0584, 0586, 0589–0599, 0668, og 0950–1099. Ca 53 km². Leieavtalen om bruk av Bredtvet kirke ble undertegnet 8. april 2013. Befolkningsstatistikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har en egen blogg: stjohannes.oslo.katolsk.no og er på Facebook.

E-post Oslo-St(dot)Johannes(at)katolsk(dot)no

Adresse  Bredtvet kirke, Bredtvetveien 12, 0950 Oslo Telefon 23 68 11 00 Bankkonto  3000.30.11859; Vipps-ikon Vipps by DNB nr. 20345 (eller søk på St. Johannes apostel og evangelist menighet); org.nr. 911 907 577
Messetider
Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området

Sogneprest:
P. Tan Peter duc Do (fra 1. september 2020)
Kapellaner:
P. Piotr Gąsior (fra 1. august 2017)
P. Erik Ruud SM (fra 1. oktober 2019, 50% stilling)
Diakon:
Diakon Pham Cong Bang (fra 21. september 2019)
Organist:
Peder Varkøy (fra 1. september 2015, 50% stilling)
Ekstraordinære kommunionsutdelere:
Ingrid E. Paluska, Uong Sy Bao, Pham Cong Bang, Nguyen Duc Tho, Dinh Ngoc Can, Leonie Leonen Gelacio, Felicitas Geronimo, Grzegorz Gryczyński, Gerald Kailainathan, Dilani Maginaarachchi, Benny Geronimo, Phil Lianos, Lukas Maka og Arthur De Leon Estrada (fra 1. juni 2017 – 1. juni 2020)
Menighetssekretær:
Renate Eriksen (fra 29. september 2014)
Menighetsråd (for 2018–2020; konstituert 30. august 2018):
Doan Thi M. Huong, Arthur De L. Estrada, Anthony Kwaku Kudjawu, Benedikt Maria Huyneck, Maria Sharmila Ladislaus, Agnieszka Jolanta Turlej, Lukas Maka
Finansråd:
Sognepresten
Kapellanen
Marina Carmaline Roman

Haben Tesfamicael
Alain Christian Buffet

Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Kommuniteter

Dominikanerinnene - Lunden kloster (kapell)


Legordener og bevegelser

Focolare

av Mats Tande publisert 18.02.2013, sist endret 01.09.2020 - 17:28