Messetider for St. Johannes menighet, Oslo

De store høytider som f.eks. påsketiden avviker; det er også avvik i sommermånedene. Det tas forbehold mot mindre justeringer.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Johannes kirke

Søndag

09.00 Messe på polsk
11.00 Messe på norsk
13.00 Messe på polsk (4. søndag: vietnamesisk)
15.00 Messe på engelsk
17.00 Messe på tamilsk
19.30 Messe på spansk

Mandag
17.15 Sakramentstilbedelse
18.00 Messe på norsk
Tirsdag
17.15 Sakramentstilbedelse
18.00 Messe på norsk
18.30 Barmhjertighets rosenkrans på vietnamesisk
Onsdag
17.15 Sakramentstilbedelse
18.00 Messe på norsk
Torsdag
17.15 Sakramentstilbedelse
18.00 Messe på norsk
Fredag

17.15 Sakramentstilbedelse
18.00 Messe
19.00 Messe på polsk

Lørdag 
18.00 Messe (søndagens messe)
1. lørdagen i måneden
19.00 Messe på polsk

Ordinære messetider for Lunden kloster

Se en egen oversikt.

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 17.03.2022 - 10:37