Messetider for St. Johannes menighet, Oslo

De store høytider som f.eks. påsketiden avviker; det er også avvik i sommermånedene. Det tas forbehold mot mindre justeringer.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Johannes kirke

Søndag
09.00 Messe på polsk 
11.00 Høymesse
11.00 3. søndag i måneden: Familiemesse
13.00 Messe på polsk
13.00 4. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på engelsk
17.30 Messe på tamil
19.30 Messe på spansk
Mandag
17.30 Rosenkrans (på norsk)
18.00 Messe på norsk
Tirsdag
17.30 Rosenkrans (på norsk)
18.00 Messe på norsk
18.30 Barmhjertighets rosenkrans på vietnamesisk
Onsdag
17.30 Rosenkrans (på norsk)
18.00 Messe på norsk
Torsdag
17.30 Rosenkrans (på norsk)
18.00 Messe på norsk
19.00 Tilbedelse og messe på tamilsk
Fredag
11.00 Messe på norsk (unntatt ferie og høytider)
16.00 Sakramenttilbedelse
18.00 Messe på norsk
18.30 Rosenkrans (på tamil)
19.00 Messe på polsk
Lørdag 
18.00 Messe (søndagens messe)
1. lørdagen i måneden
19.30 Messe på polsk

Ordinære messetider for Lunden kloster

Se en egen oversikt.

av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 16.12.2019 - 16:14