Oslo - St. Dominikus kirke

Tilhører St. Olav domkirkes menighet, Oslo

Dominikanerne har et eget nettsted, http://StDominikus.katolsk.no, og er på Facebook.


E-post St(dot)Dominikus(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Telefon 23 27 68 68 (hverdager 10oo-13oo), Telefax 22 43 74 83 Bankkonto 7877.08.77104 Bankkonto 1602.05.07148, org. nr. 009749.22401
Messetider

Besøksadresse:
Besøksadresse Neuberggata 15, 0367 Oslo
Resepsjonsvakt hverdager fra kl. 10.00 til 13.00
Postadresse:
Besøksadresse  Neuberggata 15, 0367 Oslo
Dominikanere i St. Dominikus:
p. Jon Atle Wetaas O.P. (prior fra 20. juli 2016)
p. Arne D. Fjeld O.P. 
p. Ellert Dahl O.P.
frater Gérard M. Ketterer O.P.
p. Joseph Mulvin O.P.
Dominikanere tilknyttet St. Dominikus:
p. Aage Hauken O.P.
av Webmaster publisert 17.08.2010, sist endret 01.10.2021 - 13:02