Oslo - St. Dominikus kirke

Tilhører St. Olav domkirkes menighet, Oslo

Dominikanerne har et eget nettsted, http://StDominikus.katolsk.no, og er på Facebook.


E-post St(dot)Dominikus(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Telefon 23 27 68 68 (hverdager 10oo-13oo), Telefax 22 43 74 83 Bankkonto 7877.08.77104 Bankkonto 1602.05.07148, org. nr. 009749.22401
Messetider

Besøksadresse:
Besøksadresse Neuberggata 15, 0367 Oslo
Resepsjonsvakt hverdager fra kl. 10.00 til 13.00
Postadresse:
Besøksadresse  Neuberggata 15, 0367 Oslo
Dominikanere i St. Dominikus:
p. Jon Atle Wetaas O.P. (prior fra 20. juli 2016)
p. Arne D. Fjeld O.P. 
p. Ellert Dahl O.P.
frater Gérard M. Ketterer O.P.
p. Joseph Mulvin O.P.
p. Paul-Dominique Masiclat O.P.
p. Peter Huynh Thuc Quan Cau O.P.
Dominikanere tilknyttet St. Dominikus:
p. Aage Hauken O.P.
av Webmaster publisert 17.08.2010, sist endret 08.12.2022 - 12:43