Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

 

Lørdag 13. april (Palmesøndagsmesse)
15.00: Messe på burmesisk
16.30: Messe på fransk
18.00: Messe på norsk

 

Søndag 14. april (Palmesøndag) 

08.00: Messeretrett på polsk›

09.30: Messe på engelsk

11.00: Messe på norsk

13.00: Messe-retrett på polsk

14.00: Messe på vietnamesisk 14.30: Messe på fil- engelsk (Egersund) 16.00: Messe på spansk

17.30: Messe på engelsk

19.00: Messe-retrett på polsk

 

Mandag, tirsdag, onsdag 11.00: Messe på norsk

15., 16. og 17. april 18.00: Messe på norsk (kapellet) 18.00: Messe på vietnamesisk (tirsdag og onsdag)

19.00: Messe på polsk 19.00: Messe på spansk i kapellet (tirsdag) 19.30: Messe-korsveiandakt på filippinsk

 

Torsdag 18. april 14.00: Messe på polsk

Skjærtorsdag 16.00: Messe på vietnamesisk

18.00: Messe på norsk 20.00: Messe på engelsk-filippinsk

19.30: Tilbedelse i språkgrupper (m.salen)

19.30-20.00: norsk

20.00-20.30: vietnamesisk

20.30-21.00: tamil

21.00-21.30: polsk

21.30-22.00: spansk 22.00-22.30: engelsk/filippinsk

22.30-23.00: unge voksne

23.00: felles

 

Fredag 19. april: 11.00: Engelsk-filippinsk

Langfredagsliturgi 13.00: Vietnamesisk

15.00: Norsk

17.00: Polsk

19.00: Spansk

 

Lørdag 20. april

Påskeaften 10.00-14.00: Polsk påskemat velsignes hver ½ time (M.salen) 14.00: Messe på polsk

16.30: Messe på engelsk

19.00: Messe på vietnamesisk

21.00: Messe på norsk

 

Søndag 21. april: 07.00: Messe på polsk

Påskedag 09.30: Messe på engelsk

11.00: Messe på norsk

13.00: Messe på polsk

13.00: Messe på ukrainsk (kapellet) 14.30: Messe på vietnamesisk

16.00: Messe på tamil 16.00 Messe på polsk-Egersund

17.30: Messe på engelsk 19.00: Messe på spansk

 

Mandag 22. april 11.00: Messe på norsk

2. påskedag 13.00: Messe på polsk 15.00: Messe på litauisk

SKRIFTEMÅL

En halvtime før messene eller ved henvendelse til en prest. Se oppdatert informasjon på http://stavanger.katolsk.no/

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:50