Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019

Palmesøndag, 14. april

09.00 messe på polsk

11.00 høymesse med palmevigsel og prosesjon

14.00 messe på filippinsk/engelsk


Mandag, 15. april

18.00 aftenmesse


Tirsdag, 16. april

08.00 messe i kapellet


Onsdag, 17. april

17.00 anledning til skriftemål

18.00 aftenmesse med tilbedelse


Skjærtorsdag, 18. april

18.00 aftenmesse til minne om Herrens nattverd med fotvasking

19.30 - 22.00 tilbedelse


Langfredag, 19. april

10.00 korsveiandakt og skriftemål på polsk

12.00 retrett på vietnamesisk

15.00 Herrens lidelseshistorie og tilbedelse av korset

16.30 felles korsvandring i byen


Påskeaften, lørdag 20. april

10.00 velsignelse av påskemat

19.00 påskemesse på litauisk

22.00 påskenattliturgi


Påskedag, søndag 21. april

09.00 messe på polsk

11.00 høymesse

13.30 messe på tamilsk


2. påskedag, mandag, 22. april

11.00 messe i kirken

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:51