Den katolske kirke i hele verden i tall (2001)

Kilde for statistikkene er "Statistical Yearbook of the Church 2001", med tall fra 31.12.2001. Se også de samme statistikker for 2000.

Katolikker etter verdensdel pr. 31.12.2001

De siste årene har antall katolikker vokst med ca. 13,5 millioner i året. Fremskriver vi dette, var det pr. 31.12.2002 ca 1079,0 millioner, og blir den 31.12.2003 ca. 1.092,4 millioner.

Verdensdel Antall i millioner Prosent av
befolkningen
Afrika 135.660.000 16,77%
Amerika 528.103.000 62,71%
Asia (*) 112.768.000 3,01%
Europa 280.589.000 39,96%
Oceania 8.320.000 26,81%
Sum (*) 1.065.440.000 17,37%

(*) Her er medregnet Vatikanets tilbakeholdende beregning av antall katolikker i Folkerepublikken Kina (unntatt Hongkong og Macao): 4,6 millioner. Det foreligger ingen offisielle rapporter fra kirken der.


De land med flest katolikker pr. 31.12.2001

Land Antall i millioner Prosent av
befolkningen
Brasil 147440000 85,53%
Mexico 91889000 90,31%
USA 64051000 22,49%
Filippinene 63694000 82,58%
Italia 56285000 97,13%
Frankrike 46434000 78,45%
Colombia 38639000 90,28%
Spania 37883000 94,07%
Polen 37030000 95,83%
Argentina 33402000 92,22%
Kongo (Kinshasa) 28420000 54,11%
Tyskland 27398000 33,27%
Peru 23452000 89,00%
Venezuela 21821000 88,60%
Nigeria 17414000 14,89%
India 16770000 1,65%
Canada 13062000 42,03%
Ecuador 11834000 91,88%
Chile 11613000 75,41%

Katolske prester, diakoner og ordensbrødre og ordenssøstre etter verdensdel pr. 31.12.2001

Verdensdel Prester Permanente
diakoner
Ordens-
brødre
Ordens-
søstre
Afrika 27.988 372 7.249 52.695
Amerika 121.147 19100 16.734 230.049
Asia 44.446 115 7.972 140.826
Europa 206.761 9.425 21.258 357.840
Oceania 4.725 192 1.757 10.907
Sum 405.067 26.629 54.970 792.317

De land med flest prester pr. 31.12.2001

Land Prester
Italia 54743
USA 48335
Polen 27635
Spania 27180
Frankrike 24251
India 19811
Tyskland 19263
Brasil 16829
Mexico 14245
Canada 9648
Belgia 7794
Colombia 7748
Filippinene 7614
Storbritannia 6107
Argentina 5772
Irland 5440
Østerrike 4478
Portugal 4188
Kongo (Kinshasa) 3902
Nigeria 3783
Nederland 3671
Australia 3126
Sveits 3091
Indonesia 3039
Sør-Korea 2845
Peru 2749
Ukraina 2629
Vietnam 2501
Slovakia 2474
Ungarn 2438
Chile 2344
Venezuela 2302
Kroatia 2260
Tanzania 2080

De land med flest ordenssøstre pr. 31.12.2001

Land Søstre
Italia 111032
India 83186
USA 76356
Spania 59218
Frankrike 46565
Tyskland 37465
Brasil 35300
Mexico 29215
Polen 23954
Canada 23079
Colombia 17413
Belgia 15315
Filippinene 11044
Nederland 10694
Argentina 9887
Vietnam 9548
Irland 9096
Sør-Korea 8443
Australia 7998
Storbritannia 7792
Indonesia 7148
Tanzania 7105
Japan 6437
Kongo (Kinshasa) 6405
Portugal 6329
Sveits 5877
Østerrike 5772
Peru 5662
Chile 5559

Prestekandidater etter verdensdel pr. 31.12.2001

Verdensdel Prestekandidater
Afrika 20.994
Amerika 37.166
Asia 27.265
Europa 25.908
Oceania 911
Sum 112.244

Ikke medregnet elever i gutteseminarer.


De land med flest prestekandidater pr. 31.12.2001

Land Prestekandidater
India 11303
Brasil 9610
Polen 6767
Filippinene 6755
Mexico 6700
Italia 6205
USA 5080
Colombia 4690
Nigeria 4388
Indonesia 2818
Spania 2732
Kongo (Kinshasa) 2687
Argentina 1949
Vietnam 1844
Peru 1786
Sør-Korea 1750
Kenya 1476
Frankrike 1428
Tyskland 1249
Angola 1227
Ukraina 1227
Tanzania 1164
Venezuela 1121
Kamerun 1120

Ikke medregnet elever i gutteseminarer.


Relative tall for prestekandidater pr. 31.12.2001

For å unngå alt for tilfeldige utslag, er land med færre enn 500.000 katolikker ikke tatt med.

Land Antall preste-
kandidater pr.
100.000 katolikker
India 67,4
Myanmar 63,41
Romania 46,64
Indonesia 43,76
Sør-Korea 41,8
Japan 36,01
Sri Lanka 35,9
Vietnam 34,07
Zimbabwe 31,44
Kenya 29,6
Kamerun 28,31
Senegal 27,89
Ghana 27,34
Benin 27,22
Libanon 25,88
Ukraina 25,54
Burkina Faso 25,51
Nigeria 25,2
Sentralafrikanske rep 24,77
Øst-Timor 23,07
Côte d'Ivoire 22,88
Papua New Guinea 21,96
Togo 21,6
Slovakia 21,49
Madagaskar 19,42
Kongo (Brazzaville) 19,28
Hviterussland 18,9
Polen 18,27
Angola 15,39

På verdensbasis er det 10,6 prestekandidater pr. 100.000 katolikker.


Land med flest barnedåp (barn opp til 7 år) i løpet av 2001

Land Barnedåp
Mexico 1819191
Brasil 1754414
Filippinene 1521720
USA 1006317
Colombia 618117
Argentina 506554
Italia 458294
Frankrike 372839
Nigeria 372775
Polen 363937
Venezuela 342405
Spania 310446
India 288256
Uganda 273141
Peru 257014
Kongo (Kinshasa) 256772
Ecuador 217272
Tyskland 207916
Guatemala 199322
Tanzania 198295
Kenya 140512
Indonesia 135802
Chile 132378
Madagaskar 122911
Canada 122564
Vietnam 119581
Angola 117660
Haïti 100657
Bolivia 100339

Land med flest voksendåp (inkl. barn over 7 år) i løpet av 2001

Land Voksendåp
Brasil 246116
Nigeria 200046
Kongo (Kinshasa) 169339
Sør-Korea 123992
Kenya 112114
Mexico 111107
Filippinene 103274
USA 84724
Peru 83051
Angola 71052
India 68214
Mosambik 61958
Burundi 59687
Indonesia 56262
Tanzania 68,054
av Webmaster publisert 20.07.2003, sist endret 19.03.2011 - 18:22