Den katolske kirke i hele verden i tall (2000)


Kilde for statistikkene er "Statistical Yearbook of the Church 2000", med tall fra 31.12.2000. Se også de samme statistikker for 1999.

Tilgjengelige tabeller:

  1. Katolikker etter verdensdel
  2. De land med flest katolikker
  3. Katolske prester, diakoner og ordensbrødre og ordenssøstre etter verdensdel
  4. De land med flest prester
  5. De land med flest ordenssøstre
  6. Prestekandidater etter verdensdel
  7. De land med flest prestekandidater
  8. Relative tall for prestekandidater
  9. Land med flest barnedåp
  10. Land med flest voksendåp

1. Katolikker etter verdensdel pr. 31.12.2000

De siste årene har antall katolikker vokst med ca. 13,0 millioner i året.

Verdensdel Antall i millioner Prosent av
befolkningen
Afrika 130.018.000 16,47%
Amerika 519.391.000 62,84%
Asia (*) 111.902.000 3,03%
Europa 280.144.000 39,87%
Oceania 8.202.000 26,87%
Sum (*) 1.049.657.000 17,36%

(*)Her er medregnet Vatikanets tilbakeholdende beregning av antall katolikker i Folkerepublikken Kina (utenom Hongkong og Macao): 4,6 millioner. Det foreligger ingen offisielle rapporter fra kirken der.


2. De land med flest katolikker pr. 31.12.2000

Land Antall i millioner Prosent av
befolkningen
Brasil 143.900.000 85,80%
Mexico 89.664.000 92,42%
USA 63.347.000 22,51%
Filippinene 63.025.000 82,58%
Italia 55.877.000 97,13%
Frankrike 46.823.000 79,51%
Colombia 37.723.000 89,14%
Spania 37.152.000 94,13%
Polen 37.002.000 95,84%
Argentina 33.549.000 90,60%
Tyskland 27.455.000 33,47%
Kongo (Kinshasa) 27.067.000 53,12%
Peru 23.020.000 89,71%
Venezuela 21.414.000 88,60%
Nigeria 16.679.000 14,39%
India 16.516.000 1,65%
Canada 13.453.000 43,75%
Ecuador 11.623.000 91,88%
Chile 11.426.000 75,12%

3. Katolske prester, diakoner og ordensbrødre og ordenssøstre etter verdensdel pr. 31.12.2000

Verdensdel Prester Permanente
diakoner
Ordens-
brødre
Ordens-
søstre
Afrika 27.165 361 7.256 52.583
Amerika 120.841 18.342 16.615 232.986
Asia 43.566 128 7.659 138.165
Europa 208.659 8.813 21.691 366.326
Oceania 4.947 180 1.836 11.095
Sum 405.178 27.824 55.057 801.185

4. De land med flest prester pr. 31.12.2000

Land Prester
Italia 54.920
USA 48.288
Polen 27.458
Spania 27.281
Frankrike 25.353
India 19.404
Tyskland 19.290
Brasil 16.598
Mexico 14.049
Canada 9.832
Belgia 8.070
Colombia 7.851
Filippinene 7.521
Storbritannia 6.081
Argentina 5.868
Irland 5.642
Østerrike 4.487
Portugal 4.237
Kongo (Kinshasa) 3.937
Nederland 3.876
Nigeria 3.597
Australia 3.318
Sveits 3.126
Indonesia 2.883
Peru 2.790
Sør-Korea 2.731
Ukraina 2.522
Slovakia 2.508
Ungarn 2.472
Vietnam 2.443
Venezuela 2.320
Chile 2.298
Kroatia 2.259
Tanzania 2.067

5. De land med flest ordenssøstre pr. 31.12.2000

Land Søstre
Italia 113.295
India 81.551
USA 79.630
Spania 60.525
Frankrike 48.499
Tyskland 38.400
Brasil 35.365
Mexico 29.050
Polen 23.945
Canada 23.917
Colombia 17.347
Belgia 15.801
Nederland 11.350
Filippinene 10.798
Argentina 9.829
Vietnam 9.672
Irland 9.254
Australia 8.147
Storbritannia 8.029
Sør-Korea 7.938
Tanzania 7.128
Indonesia 6.889
Kongo (Kinshasa) 6.652
Japan 6.488
Portugal 6.446
Østerrike 6.038
Sveits 5.924
Chile 5.574
Peru 5.537

6. Prestekandidater etter verdensdel pr. 31.12.2000

Verdensdel Prestekandidater
Afrika 20.383
Amerika 36.392
Asia 26.006
Europa 26.879
Oceania 923
Sum 110.583

Ikke medregnet elever i gutteseminarer.


7. De land med flest prestekandidater pr. 31.12.2000

Land Prestekandidater
India 10.537
Brasil 8.831
Mexico 7.059
Polen 6.789
Filippinene 6.211
Italia 6.433
USA 5.109
Colombia 4.679
Nigeria 4.281
Indonesia 2.803
Kongo (Kinshasa) 2.734
Spania 2.728
Argentina 2.003
Vietnam 1.832
Sør-Korea 1.803
Peru 1.700
Frankrike 1.537
Kenya 1.504
Tyskland 1.330
Ukraina 1.236
Angola 1.156
Venezuela 1.128
Tanzania 1.073
Kamerun 1.049
Romania 1.039

Ikke medregnet elever i gutteseminarer.


8. Relative tall for prestekandidater pr. 31.12.2000

For å unngå alt for tilfeldige utslag, er land med færre enn 500.000 katolikker ikke tatt med.

Land Antall preste-
kandidater pr.
100.000 katolikker
India 63,8
Romania 51,12
Myanmar 50,37
Indonesia 44,6
Sør-Korea 44,56
Japan 39,37
Sri Lanka 35,62
Vietnam 34,56
Burkina Faso 30,58
Libanon 27,32
Ghana 26,89
Ukraina 26,8
Zimbabwe 26,79
Kamerun 26,76
Nigeria 25,82
Benin 25,71
Slovakia 25,5
Côte d'Ivoire 24,38
Øst-Timor 23,2
Madagaskar 21,56
Papua New Guinea 21,35
Togo 21,05
Kenya 19,65
Hviterussland 19,36
Sør-Afrika 18,96
Sentralafrikanske rep 18,94
Polen 18,35

På verdensbasis er det 10,6 prestekandidater pr. 100.000 katolikker.


9. Land med flest barnedåp (barn opp til 7 år) i løpet av 2000

Land Barnedåp
Brasil 1937264
Mexico 1887590
Filippinene 1541808
USA 1012274
Colombia 660524
Argentina 523338
Guatemala 510292
Italia 470943
Venezuela 394009
Nigeria 380104
Frankrike 380093
Polen 375452
Spania 303043
India 283622
Kongo (Kinshasa) 279613
Uganda 274755
Peru 260374
Ecuador 245435
Tyskland 224294
Tanzania 210746
Chile 162949
Indonesia 140922
Kenya 132305
Haïti 129969
Canada 128667
Vietnam 121759
Madagaskar 117881
Angola 111254

10. Land med flest voksendåp (inkl. barn over 7 år) i løpet av 2000

Land Voksendåp
Brasil 225822
Nigeria 186220
Kongo (Kinshasa) 159899
Sør-Korea 135780
Kenya 125997
Mexico 114925
Filippinene 100563
Tanzania 93229
Peru 91530
USA 85016
Mosambik 68990
India 68852
Burundi 67056
Rwanda 66722
Angola 62462
Colombia 59213
Indonesia 55637
av Webmaster publisert 20.07.2003, sist endret 20.07.2003 - 03:03