Hva er bønn?

Bønn
Bilde: Andreanix/Flickr

«Etter min mening er bønn intet annet enn å stå i vennskapsforhold til Gud og føre samtaler i enerom med ham som vi vet elsker oss.»

(Den hellige Teresa av Avila)

Kristne ber i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De kan be alene eller sammen med andre, bruke faste bønner eller forme sine egne, be høyt eller i stillhet. Det kan være berikende å be sammen, og de troende deltar gjerne i felles gudstjenester med lovsang, takksigelse og forbønner.

Formene kan variere, men bønnens hovedsak er alltid kontakten mellom Gud og menneske. Bønnen har sitt utspring i menneskets indre. Et ønske om forbindelse med Gud er det motivet som ligger til grunn.

Les artikler om bønn.