Julenovene og Å-antifoner

Julenovene - Å-antifoner


Julenovene

16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. desember

En novene er en serie på ni dagers bønn for eksempel som forberedelse til en kirkefest. Forbildet var apostlenes og jomfru Marias samling i bønn i natverdssalen i Jerusalem etter Kristi himmelfart, mens de forberedte seg på den Hellige Ånds komme. (Mellom Kristi himmelfartsdag og pinse er det ni dager.) Den eldste kirkelige novene man kjenner til i liturgihistorien er julenovenen, som minner om de ni måneder som Jesusbarnet ble båret i Jomfruens skjød.

Dette er julenovenens bønner:

16. desember
Å Hyrde som hersker over Israel.
Du som leder Josef som et får.
Kom, led og trøst oss.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

17. desember
Å Visdom, du evige Ord som Gud har talt.
Du råder for hele verden.
Sterk og mild leder du alt.
Kom, lær oss å leve klokt og rett.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

18. desember
Å Adonai, sterke Gud.
Du førte Israel bort fra Egyptens trelldom.
Du talte til Moses fra tornebuskens flammer
og gav ham loven på Sinai fjell.
Strekk ut din sterke arm!
Frels oss fra syndens åk.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

19. desember
Å, friske skudd på Jesse tørre rot.
Underfulle tegn for alle folkeslag.
Selv konger tier når du taler,
og alle slekter bøyer kne.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

20. desember
Å, Davids sønn, Herre over Israel!
Du er nøkkelen til Guds rike.
Den dør du lukker, kan ingen lukke til,
og ingen åpne hvor du har lukket.
Løs fangene av syndens lenker
og før dem ut av mørket og av dødens skygge.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

21. desember
Å, morgen kjær, evige lys, all nådes sol.
Lys opp hvor syndens mørke ruger.
Skap nytt og hellig liv!

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

22. desember
Å, verdens konge,
alle slekter venter deg med lengsel.
Du er den hjørnesten som samler alle til ett.
Forløs det falne menneske som du har skapt av jord!

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

23. desember
Å Gud med oss, Immanuel!
Lovgiver og konge, vi venter deg med lengsel.
Du er vårt håp, du er vår frelse.
Forløs oss, Herre, vår Gud.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)

24. desember
Å du som troner over kjerubene, hærskarenes Gud!
Kom, vis oss ditt ansikt
og vi skal bli frelst.

(Fader vår, Hill deg Maria, Ære være)


De store Å-antifonene

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23.  desember

Syv av de ovenstående versene er blitt lest eller sunget som del av vesper - den kirkelige aftensang blant tidebønnene i perioden 17.-23. desember - i over 1.400 år.

Disse versene kalles gjerne «Å-antifonene» (eller «de store Å- antifonene»), fordi de jo alle begynner med «Å». Det er «Magnificat» (Marias lovsang, jfr. ) som rammes inn av disse antifonene, som uttrykker lengselen etter Jesu Kristi komme på en meget poetisk måte, med stadig større kraft som man nærmer seg jul. Jesus påkalles med ord for lengselen etter Messias som uttrykt i det gamle testamente.

Utenom vesperbønnen kan man godt gjøre den om til en syv-dagers andakt. For fullstendig tekst, se den katolske bønnebok, side 103-107 (St. Olav forlag 1990, kan bestilles fra St. Olav bokhandel)

17. desember

Å Visdom, ... (se ovenfor)
(latin: O Sapientia)

Omkved:
Kom, Herre, frels oss, drøy ikke lenger!
Ha miskunn med ditt folk.

Les: Visdommen er en avglans av det evige lys... (Visd 7,26-29a)

18. desember

Å Adonai, ...
(O Adonai = hebraisk: «Herre»)

omkved som over.

Les: Moses sa til hele Israel: «Du skal lytte til Herrens, din Guds, røst... (5 Mos 30,8-11.14a)

19. desember

Å, friske skudd på Jesse tørre rot...
(O Radix = rot)

omkved som over.

Les: På den dag skal skuddet av Jesse rot stå som et tegn for alle folkeslag... (Jes 11,10a.12)

20. desember

Å, Davids sønn, Herre over Israel! Du er nøkkelen til Guds rike...
(O Clavis = nøkkel)

omkved som over.

Les: Jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder... (Jes 22,22 og 49,8-9)

21. desember

Å, morgen kjær, evige lys, all nådes sol...
(O Oriens; omskrivning av soloppgang)

omkved som over.

Les: Jeg, Herren, har kalt deg til rettferd ... (Jes 42,6-7)

22. desember

Å, verdens konge,...
(O Rex = konge)

omkved som over.

Les: I nattens syner så jeg en som var lik en menneskesønn komme med himmelens skyer... (Dan 7,13-14)

23. desember

Å Gud med oss, Immanuel!
(O Emmanuel = arameisk: «Gud-med-oss»)

omkved som over.

Les: Jordens folk, la krigsrop lyde... (Jes 8,9-10 og 9,2.6)


Alle antifonene er rettet til Jesus, på latin med ordene Sapientia, Adonai, Radix, Clavis, Oriens, Rex og Emmanuel.

  • Huskeregel 1: Forbokstavene blir SARCORE...
  • Huskeregel 2: ...dvs. baklengs ERO CRAS = Jeg vil være, i morgen!
av Webmaster publisert 15.12.1997, sist endret 15.12.1997 - 14:40