Pavens bønneintensjoner

Pavens bønneintensjoner for januar 2019

Evangelisering: At de unge, spesielt i Latin-Amerika, vil følge Marias eksempel og svare på Herrens kall til å formidle Evangeliets glede til verden.

Pavens bønneintensjoner for februar 2019

Universelt: For at ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og vold må bli tatt sjenerøst imot.

 

Pavens bønneintensjoner for mars 2019

Evangelisering: At kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt, føler at de er nær Kristus og får rettighetene sine respektert.

 

Pavens bønneintensjoner for april 2019

Universelt: For leger og deres humanitære samarbeidspartnere som i krigssoner risikerer livet for å redde andres liv.

 

Pavens bønneintensjoner for mai 2019

Evangelisering: At Kirken i Afrika gjennom de troendes engasjement kan være enhetens frø iblant folkeslagene og et håpets tegn for dette kontinentet.

 

Pavens bønneintensjoner for juni 2019

Evangelisering: At prester, gjennom et beskjedent og enkelt liv, aktivt forplikter seg til solidaritet med de fattigste.

 

Pavens bønneintensjoner for juli 2019

Universelt: At de som utøver lov og rett utfører arbeidet med integritet, og at urettferdigheten som råder i verden ikke får det siste ord.

 

Pavens bønneintensjoner for august 2019

Evangelisering: At familier gjennom sine liv i bønn og kjærlighet stadig klarere må bli «skoler for sann menneskelig vekst».

Pavens bønneintensjoner for september 2019

 Universelt: At politikere, vitenskapsmenn og økonomer må samarbeide om å beskytte verdens hav og sjøer.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2019

Universelt: At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning trer frem i det nære Østen, hvor ulike religiøse fellesskap deler livet med hverandre.

 

Pavens bønneintensjoner for november 2019

Evangelisering: At Den Hellige Ånd må blåse en ny «misjonsvår» inn i Kirken.

Pavens bønneintensjoner for desember 2019

Universelt: At hvert eneste land må beslutte å ta de nødvendige grep for å gjøre de aller yngstes fremtid – spesielt de som lider – til en prioritet.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 01.01.2019 - 14:31