Pavens bønneintensjoner

Se også alle pavens budskap på video. Disse legges ut hver måned på pavens youtubekanal: The Pope Video

Pavens bønneintensjoner for januar 2019

Evangelisering: At de unge, spesielt i Latin-Amerika, vil følge Marias eksempel og svare på Herrens kall til å formidle Evangeliets glede til verden.

 

Pavens bønneintensjoner for februar 2019

Universelt: For at ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og vold må bli tatt sjenerøst imot.

 

Pavens bønneintensjoner for mars 2019

Evangelisering: At kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt, føler at de er nær Kristus og får rettighetene sine respektert.

 

Pavens bønneintensjoner for april 2019

Universelt: For leger og deres humanitære samarbeidspartnere som i krigssoner risikerer livet for å redde andres liv.

 

Pavens bønneintensjoner for mai 2019

Evangelisering: At Kirken i Afrika gjennom de troendes engasjement kan være enhetens frø iblant folkeslagene og et håpets tegn for dette kontinentet.

 

Pavens bønneintensjoner for juni 2019

Evangelisering: At prester, gjennom et beskjedent og enkelt liv, aktivt forplikter seg til solidaritet med de fattigste.

 

Pavens bønneintensjoner for juli 2019

Universelt: At de som utøver lov og rett utfører arbeidet med integritet, og at urettferdigheten som råder i verden ikke får det siste ord.

 

Pavens bønneintensjoner for august 2019

Evangelisering: At familier gjennom sine liv i bønn og kjærlighet stadig klarere må bli «skoler for sann menneskelig vekst».

Pavens bønneintensjoner for september 2019

 Universelt: At politikere, vitenskapsmenn og økonomer må samarbeide om å beskytte verdens hav og sjøer.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2019

Evangelisering: At Den Hellige Ånd må blåse en ny «misjonsvår» inn i Kirken.

Pavens bønneintensjoner for november 2019

Universelt: At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning trer frem i det nære Østen, hvor ulike religiøse fellesskap deler livet med hverandre.

Pavens bønneintensjoner for desember 2019

Universelt: At hvert eneste land må beslutte å ta de nødvendige grep for å gjøre de aller yngstes fremtid – spesielt de som lider – til en prioritet.

Pavens bønneintensjoner for januar 2020

Misjonsintensjon: Arbeid for fred i verden

Vi ber om at kristne, de med andre religioner og alle mennesker av god vilje må arbeide for fred og rettferd i verden.

Pavens bønneintensjoner for februar 2020

Generell intensjon: Lytt til migrantenes rop

Vi ber om at ropene om hjelp fra migrantene, ofre for kriminell menneskehandel, må bli hørt.

Pavens bønneintensjoner for mars 2020

Misjonsintensjon: For katolikkene i Kina

Vi ber om at Kirken i Kina må forbli trofast mot Evangeliet og vokse i enhet.

Pavens bønneintensjoner for april 2020

Generell intensjon: Om frihet fra avhengighet

Vi ber om at de som lider av avhengighet blir hjulpet og støttet.

Pavens bønneintensjoner for mai 2020

Misjonsintensjon: For diakoner

Vi ber om at diakonene, som er trofaste i sin tjeneste for Ordet og for de fattige, må være et styrkende symbol for verdenskirken.

Pavens bønneintensjoner for juni 2020

Misjonsintensjon: Om hjertets vei

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte.

Pavens bønneintensjoner for juli 2020

Generell intensjon: Familien

Vi ber om at vårt familieliv blir preget av kjærlighet, respekt og rettledning.

Pavens bønneintensjoner for august 2020

Generell intensjon: For den maritime verden

Vi ber for alle som arbeider ved og lever av havet, som sjømenn, fiskere og deres familier.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 26.09.2019 - 13:12