Pavens bønneintensjoner

Se også alle pavens budskap på video. Disse legges ut hver måned på pavens youtubekanal: The Pope Video

Pavens bønneintensjoner for januar 2022

For ekte menneskelig felleskap

Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

Pavens bønneintensjoner for februar 2022

For ordenssøstre og vigslede kvinner

Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

Pavens bønneintensjoner for mars 2022

For et kristent svar på bioteknologiske utfordringer

Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.

Pavens bønneintensjoner for april 2022

For helsepersonell

Vi ber for helsepersonell som har ansvar for syke og eldre, spesielt i de fattigste landene; at de må oppleve tilstrekkelig støtte fra myndighetene og fra sitt lokalmiljø.

Pavens bønneintensjoner for mai 2022

For troende unge mennesker

Vi ber for unge mennesker som ønsker å leve uten grenser, at de gjennom Marias liv må finne evnen til å lytte og til å gå søke etter en dypere innsikt i livet, at de opplever motet som troen gir og ønsket om å tjene Gud og sine medmennesker.

Pavens bønneintensjoner for juni 2022

For familier

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og erfare betingelsesløs kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellighet gjennom sine daglige gjøremål.

Pavens bønneintensjoner for juli 2022

For de eldre

Vi ber for de eldre som representerer tilhørigheten og minnene til et folk; deres erfaringer og visdom må være til hjelp for unge mennesker i møte med fremtidens håp og ansvar.

Pavens bønneintensjoner for august 2022

For små bedrifter

Vi ber for små og mellomstore bedrifter; at de – midt i en økonomisk og sosial krise – vil finne måter å holde virksomheten gående på og slik fortsette å tjene sine lokalmiljø.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2022

For en Kirke som er åpen for alle

Vi ber for Kirken, som alltid trofast og modig sprer Guds ord, at den må være et samfunn med solidaritet, brorskap og åpne dører, gjennomsyret av samarbeid og samhandling.

Pavens bønneintensjoner for november 2022

For barn som lider

Vi ber for barn som lider, spesielt de som er hjemløse, foreldreløse og krigsofre; at de må sikres tilgang til utdannelse og oppleve å bli elsket av en familie.

Pavens bønneintensjoner for september 2022

For avskaffelsen av dødsstraff

Vi ber om at dødsstraff, som er et angrep på et menneskes verdighet, må avskaffes ved lov verden over.

Pavens bønneintensjoner for desember 2022

For frivillige ideelle organisasjoner

Vi ber om at frivillige ideelle organisasjoner viet til menneskelig utvikling, må oppsøkes av dem som ønsker å tjene det gode, og at de utrettelig leter etter nye måter å drive internasjonalt samarbeid.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 02.01.2022 - 12:47