Pavens bønneintensjoner for juli 2019

Universelt: At de som utøver lov og rett utfører arbeidet med integritet, og at urettferdigheten som råder i verden ikke får det siste ord.

 

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 16.06.2018 - 16:55