Pavens bønneintensjoner for juli 2019

Universelt: At de som utøver lov og rett utfører arbeidet med integritet, og at urettferdigheten som råder i verden ikke får det siste ord.

 

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 26.09.2019 - 13:53