Pavens bønneintensjoner for september 2019

 Universelt: At politikere, vitenskapsmenn og økonomer må samarbeide om å beskytte verdens hav og sjøer.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 16.06.2018 - 16:55