Pavens bønneintensjoner for januar 2020

Misjonsintensjon: Arbeid for fred i verden

Vi ber om at kristne, de med andre religioner og alle mennesker av god vilje må arbeide for fred og rettferd i verden.

av Mats Tande publisert 20.08.2013, sist endret 08.01.2020 - 11:16