Pavens bønneintensjoner for juli 2020

Generell intensjon: Familien

Vi ber om at vårt familieliv blir preget av kjærlighet, respekt og rettledning.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 26.08.2019 - 11:17