Pavens bønneintensjoner for august 2020

Generell intensjon: For den maritime verden

Vi ber for alle som arbeider ved og lever av havet, som sjømenn, fiskere og deres familier.

av Mats Tande publisert 20.08.2013, sist endret 26.08.2019 - 11:17