Pavens bønneintensjoner for september 2020

Generell intensjon: Om respekt for jordens ressurser

Vi ber om at jordens ressurser ikke blir utplyndret, men rettferdig og respektfullt delt.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 26.08.2019 - 11:17