Pavens bønneintensjoner for mai 2021

Generell intensjon: For finansverdenen

La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 14.10.2020 - 10:50