Pavens bønneintensjoner for juli 2021

Generell intensjon: For dialog og vennskap

Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 14.10.2020 - 10:51