Pavens bønneintensjoner for september 2021

Generell intensjon: Om en livsstil som bevarer miljøet

Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 14.10.2020 - 10:52