Pavens bønneintensjoner for februar 2022

For ordenssøstre og vigslede kvinner

Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 23.06.2021 - 11:01