Pavens bønneintensjoner for mars 2022

For et kristent svar på bioteknologiske utfordringer

Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 23.06.2021 - 11:01