Pavens bønneintensjoner for april 2022

For helsepersonell

Vi ber for helsepersonell som har ansvar for syke og eldre, spesielt i de fattigste landene; at de må oppleve tilstrekkelig støtte fra myndighetene og fra sitt lokalmiljø.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 23.06.2021 - 11:06