Pavens bønneintensjoner for mai 2022

For troende unge mennesker

Vi ber for unge mennesker som ønsker å leve uten grenser, at de gjennom Marias liv må finne evnen til å lytte og til å gå søke etter en dypere innsikt i livet, at de opplever motet som troen gir og ønsket om å tjene Gud og sine medmennesker.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 23.06.2021 - 11:03