Pavens bønneintensjoner for juni 2022

For familier

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og erfare betingelsesløs kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellighet gjennom sine daglige gjøremål.

av Mats Tande publisert 20.08.2013, sist endret 23.06.2021 - 11:03