Pavens bønneintensjoner for desember 2022

For frivillige ideelle organisasjoner

Vi ber om at frivillige ideelle organisasjoner viet til menneskelig utvikling, må oppsøkes av dem som ønsker å tjene det gode, og at de utrettelig leter etter nye måter å drive internasjonalt samarbeid.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 23.06.2021 - 11:06