Pavens bønneintensjoner for november 2023

For paven

Vi ber for den hellige far når han utfører sitt oppdrag, at han må fortsette å følge flokken som er betrodd ham, hjulpet av Den Hellige Ånd.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 31.10.2023 - 17:23