1 Mos 15,5-12.17-18 ⓢ Sal 27(26),1.7-8.9abc.13-14 Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1) ⓔ Luk 9,28b-36

av Webmaster publisert 22.01.2022, sist endret 09.11.2021 - 12:08