Apg 22,30.23,6-11 ⓢ Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 ⓔ Joh 17,20-26

av Webmaster publisert 25.09.2022, sist endret 09.11.2021 - 13:01