Apg 28,16-20.30-31 ⓢ Sal 11(10),4.5+7 ⓔ Joh 21,20-25

av Webmaster publisert 25.09.2022, sist endret 09.11.2021 - 13:01